Projekty podjazdów

To opracowanie projektu podjazdu, pracując na mapie geodezyjnej i wizji w terenie.

Zestawienie ilościowe materiałów, stworzenie foto-wizualizacji podjazdu, rysunki techniczne.

Cena : 1500 zł

Przy projekcie ogrodu 1300 zł