CENNIK PROJEKTU ELEWACJI

Podstawowy pakiet wizualizacji, koszt opracowania 1200 zł.

– 2 koncepcje w formie wizualizacji 3D,

– naniesienie maksymalnie 3 poprawek na wybranym wariancie.
– dobór materiałów,

– 3 widoki elewacji na koncepcję,

Zaawansowany pakiet, koszt opracowania 1400zł.

– 3 koncepcje w formie wizualizacji 3D,
– propozycja oświetlenia na wybranej koncepcji w formie wizualizacji,

– naniesienie maksymalnie 3 poprawek na wybranym wariancie.,
– dobór materiałów,

– 4 widoki elewacji na koncepcję, 

Kompleksowy pakiet od 2700 do 4200zł.

– 3 koncepcji w formie wizualizacji 3D

– naniesienie maksymalnie 4 poprawek na wybranym wariancie.
– dobór materiałów,
– przygotowanie płaskich rysunków elewacji wraz z opisami i zestawieniem ilościowym użytych materiałów.
– wizualizacja małej architektury, ogrodzenia,
– zarys otoczenia budynku, (zieleń, utwardzenia),
– schematyczne rysunki techniczne małej architektury,

– minimum 4 widoki elewacji na koncepcję.

Podana wycena opracowania projektu elewacji obejmuje wykonanie elewacji dla budynku do 200m2. Powyżej 200m projekt wyceniany jest indywidualnie.