Projekt z nadzorem autorskim

Projekt kompleksowy plus nadzór nad jego wykonaniem to dokonywanie w imieniu Klienta wszystkich zamówień, kontrola jakości i montażu, pilnowanie harmonogramu prac. Koszt nadzoru autorskiego to 80% wartości projektu.

Nadzór wyrywkowy – nadzór oparty na jednorazowych przyjazdach autora projektu na miejsce realizacji w zależności od potrzeb klienta. Projektant kontroluje poprawność przebiegu prac pod względem jakościowym i zgodności z projektem. Koszt przyjazdu na terenie Krakowa to 250zł – 300zł w zależności od czasu jaki projektant poświęci na miejscu.

Dobre ceny
Dzięki stałej współpracy ze sklepami mam możliwość uzyskać duże rabaty cenowe , a także mam dostęp do najnowszych produktów i najlepszych ofert cenowych.

 

Nadzór projektowy w ogrodzie

Cena: 1h – 150 zł